GiP Gizy Image Protect

Akceptacja & Ochrona!

Usługa umożliwiająca otrzymanie akceptacji pliku graficznego (jpg) bez przesyłania pliku do klienta z jednoczesnym zabezpieczeniem przed większością prób kopiowania.

GiP Gizy Image Protect - Test 0.6

Akceptacja & Ochrona!

Wypełnij formularz, dodaj zdjęcie do zabezpieczenia i skopiuj otrzymany link do zdjęcia. Po otrzymaniu linku prześlij go do odbiorcy z poleceniem wejścia na podany link. Nastąpi wyświetlenie grafiki. Dodatkowo zaznaczenie opcji "Pokaż akceptacje" umożliwi wyświetlenie potwierdzenie lub odrzucenie grafiki.

 • Wypełnij formularz
 • Dodaj zdjęcie.
 • Skopiuj wygenerowany link i prześlij do odbiorcy.

Znane błędy i niedokończone funkcje:

 • Przy przejściach i kolorze szarym widoczne przekłamania.
 • Czasami brak odświeżenia grafiki - pokazane zdjęcie jest niekompletne.
 • Brak obsługi wysyłki informacji.
 • Brak pytania o potwierdzenie akcji zatwierdzania zdjęcia.
 • Brak zmiany decyzji w ciągu określonego czasu.
 • Brak animacji oczekiwania na pobranie zdjęcia.
 • Brak możliwości powiększania zdjęcia .
 • Brak obsługi błędnych linków.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij pola.

Informacja jaka ma być wyświetlona odbiorcy.

E-mail wysyłającego.

Osoba lub podmiot wysyłający.

Pokaż akceptację.

Czy wyświetlić możliwość akceptacji przez klienta.

Wyślij oryginał

Czy wysłać pełny plik po akceptacji.